Welke zorg bieden wij?

LOGEREN.

Om aan de zorgbehoeften van de kinderen en of ( jong ) volwassenen te voldoen werken wij met passende methodieken om zo veel mogelijk methodisch te handelen. Dit bestaat vooral uit duidelijke structuur, vaste regels en een min of meer vast programma. Zo nodig maken wij gebruik van pictogrammen en/of planborden.

De samenstelling van de groep is vaak verschillend en meestal gemengd, maar gericht kijkend naar goed passende groepjes. Bij complexe hulpvraag kan er 1 op 1 begeleiding geboden worden.

Wij zijn alle weekenden geopend; tevens de schoolvakanties. Er is daadwerkelijk nachtzorg aanwezig. 

DAGBESTEDING

Op de maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag van 09:00 tot 16:00 bieden wij dagbesteding aan deelnemers met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Samen met de deelnemers wordt er een activiteiten plan opgesteld met persoonlijke doelen. 

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. De locatie beschikt over meerdere ruimtes waar ze aan de activiteiten kunnen deelnemen.
Qua activiteiten kunt u denken aan: 

Tuin en huishoudelijke werkzaamheden
Belevingsgericht
Creatief
Ontwikkelingsgericht
ADL  
Activerend

Samen met de begeleiding willen wij er voor zorgen dat de deelnemers in een veilige en gestructureerde omgeving een fijne zinvolle dag ervaren.

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl