Welke zorg bieden wij?

Om aan de zorgbehoeften van de kinderen te voldoen werken wij met passende methodieken om zo veel mogelijk methodisch te handelen. Dit bestaat vooral uit duidelijke structuur, vaste regels en een min of meer vast programma. Zo nodig maken wij gebruik van pictogrammen en/of planborden.

Het huis biedt plaats aan zeven á acht logees. De samenstelling van de groep is vaak verschillend en meestal gemengd, maar gericht kijkend naar goed passende groepjes.

Wij zijn alle weekenden geopend; tevens de schoolvakanties. De mogelijkheden zijn o.a buitenschoolse opvang op woensdag en logeren. Er is daadwerkelijk nachtzorg aanwezig. 

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl