Wat zijn de kosten?

Het wonen, logeren en de buitenschoolse opvang kunnen betaald worden uit het zo geheten PGB  en/of Zorgprofiel ( voorheen ZZP)

Bij gebruik van het logeerhuis moet u wel rekening houden met de volgende bijkomende kosten:
· Vervoer van en naar woning
· Eventuele hulpmiddelen(zoals incontinentie materiaal)
· WA verzekering (is een voorwaarde)
· Ziektekostenverzekering

 De tijden en dagen kunnen in overleg.

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl