Wat zijn de kosten?

De financien wordt op maat afgestemd op de client,
dit kan dan betaald worden uit het  gemeente PGB of WLZ-PGB

Bij gebruik van het logeerhuis moet u wel rekening houden met de volgende bijkomende kosten:

  • Vervoer van en naar woning
  • Eventuele hulpmiddelen(zoals incontinentie materiaal)
  • WA verzekering (is een voorwaarde)
  • Ziektekostenverzekering


 De tijden en dagen kunnen in overleg.

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl