Wie zijn wij?

Wij zijn Baukje Visser en Ytsje Cnossen: twee ervaren, en gediplomeerde pedagogische zorgbegeleiders met een verpleegtechnische achtergrond. In 2005 hebben wij “ÚT FAN HÛS” opgericht als particulier initiatief.
Wij bieden wonen, dagbesteding en logeeropvang aan kinderen en (jong) volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking, maar ook aan kinderen / jong volwassenen met bijvoorbeeld:

ADHD
Prader Willi Syndroom
Syndroom van Down
Dyspraxie
Autistische Spectrum Stoornis
Epilepsie
Sondevoeding

Wij werken vanuit respect, verbondenheid en geborgenheid in een huiselijke omgeving. Normen die ervoor zorgen dat we elkaar als volwaardig en gelijkwaardig zien.
Het logeerhuis biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe sociale contacten, maar ook trainingen op het gebied van uiteenlopende persoonlijke doelen zoals bijvoorbeeld zindelijkheid, zelfstandigheid, hulp bij ADL handelingen.
Er wordt niet gewerkt met wachttijden en wachtlijsten.


 

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl